Dragon
博山篇

博山篇

风水堪舆 1年前 (2018-08-14) 5 0

一、概论相地法 二、论龙 三、论穴 四、论砂 五、论水 六、论明堂 论曰:凡看山,到山场,先问水。有大水龙来,长水会江河。有小水龙来,短水会溪涧。须细问何方来,何方去。水来处是发龙,水尽处龙亦尽,两水合才是尽。或大合,或小合,须细认。善知识,何以相?龙神上聚,登高相之;龙神下降,就下相之;穴土位中,对面相之;水来水去,侧身相之;砂左砂右,徒步相之;前朝后应,前后相之;眠彼堂,逼周遭,广野果,尔俱合,乃论阴阳,定向首,稽气候,正方隅,形势符,方位合,斯全吉,阙形势,不可插。失方位.减福力。善知识,此话概。 二、论龙 ...

切换注册

手机登录

忘记密码 ?

您也可以使用第三方帐号快捷登录

切换登录

注册

验证码

您也可以使用第三方帐号一键快捷注册

扫一扫二维码分享